Les carreres STEM lideren les notes de tall en les proves d’accés a la universitat

  • La doble titulació de Física i Matemàtiques es manté com la carrera amb la nota de tall més alta (13,318) en un moment on falten estudiants a les carreres STEM tot i les grans perspectives laborals en el futur.
  • CEL Working aposta per situar els alumnes al centre de l’aprenentatge i fomentar un sistema d’avaluació basat en competències que els enfrontin a reptes de la vida real.  

 

Barcelona, 12 de juny de 2019. 34.547 alumnes catalans estan citats a les aules a partir d’aquest dimecres per fer les proves d’avaluació d’accés a la universitat (EvAU), un  model d’examen utilitzat des de fa més de 40 anys i que es basa en examinar continguts. Tot i l’evolució que ha viscut el món de l’ensenyament en els últims anys amb la introducció de la tecnologia a les aules, la selectivitat segueix basant-se en un mateix examen per a tots els estudiants i en el que s’examinen de cinc assignatures obligatòries, una específica i  poden triar dues assignatures específiques, entre una oferta de 22, per pujar nota.

L’educació està vivint uns anys de transició i canvi, on s’ha passat de l’ensenyament tradicional a l’aposta per introduir el Big Data, el Blockchain o la Intel·ligència Artificial per fomentar l’aprenentatge personalitzat. En els últims anys la tecnologia ha entrat a les aules per aportar eines i nous mètodes educatius basats en la personalització, les aplicacions pràctiques i l’optimització del rendiment dels alumnes, una metodologia  educativa que no s’ha traslladat als mètodes d’avaluació.

En aquest sentit, Juanmi Muñoz, codirector de l’Observatori d’Innovació Tecnològica i Educativa Espiral i fundador de CEL Working,  aposta per fomentar una avaluació basada en competències i no pas en continguts. “El sistema actual està desfasat perquè només es basa en la memòria a curt termini i no forma part del procés d’aprenentatge”, afirma el responsable de CEL Education. Pel docent, cal situar els alumnes al centre de l’aprenentatge i enfrontar-los a situacions reals que els permetin desenvolupar les seves habilitats. Per això, considera que cal adequar l’avaluació i que es basi en una prova de competències bàsiques igual per a tothom i una altra on es personalitzi el contingut en funció de les necessitats de cada alumne i dels estudis que hagi triat. “La Selectivitat és una prova que busca fixar criteris d’igualtat en l’accés a la universitat, però cada estudiant i cada carrera tenen les seves pròpies particularitats” afirma Muñoz.

Les professions STEM tenen una gran sortida laboral
Les professions STEM tenen una gran sortida laboral

Les carreres STEM es situen al top 10 en la nota de tall, però continuen amb poca demanda

Un any més, la doble titulació de Física i Matemàtiques lidera la taula de carreres amb la nota de tall més alta. Enguany cal obtenir un 13,318 per optar a una de les 20 places que oferta la Universitat Autònoma de Barcelona i un 13,25 per a la Universitat de Barcelona.  A la vegada, també se situen al top 10 carreres com Enginyeria física a la UPC (12,732), Matemàtiques a la UPC (12,684) i Enginyeria biomèdica a la UB (12,288). Matemàtiques és una de les carreres que ha viscut un gran increment de la demanda en els últims anys amb la irrupció del Big Data o la Intel·ligència Artificial. Si fa una dècada s’hi podia accedir amb una nota de tall de 5, enguany és la tercera carrera amb la nota de tall més alta.

La transformación digital i la tecnologia  han provocat que aquells graus de nova creació relacionats amb l’analítica de dades, el Big Data o les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) siguin una aposta de futur.  Tot i ser les carreres que presenten millors perspectives laborals, la vocació dels joves en aquestes àrees ha baixat a tota Europa fins al punt que, de seguir així, quedaria compromesa l’economia dels països desenvolupats. El curs 2016-2017, les matriculacions a estudis relacions amb l’enginyeria i les ciències van suposar un 24,4% del total a tot Espanya.

Actualment el 50% d’empreses a l’Estat demanden perfils STEM i aquesta necessitat seguirà creixent els propers tres anys un 14% a Europa i un 10% a Espanya. La Comissió Europea estima que el 2020 faltaran uns 800.000 enginyers a la Unió Europea només al sector de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC). Segons dades de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic  (OCDE), les carreres científiques tenen una taxa d’ocupació que es situa entre el 80-86%.

Forum STEM
Forum STEM

CEL Working, la xarxa que aposta per la tecnologia i l’educació 

CEL Working és una xarxa que aglutina empreses, emprenedors i institucions dels àmbits de l’educació, la tecnologia i els àmbits socials i culturals. CEL Working ofereix projectes, productes i serveis relacionats amb la tecnologia i l’educació, la consolidació i creació de projectes empresarials i la direcció financera i estratègica de negocis. Amb aquest objectiu, aposta per la innovació educativa i la personalització mitjançant de la introducció del Big Data, el Blockchain i la Intel·ligència Artificial a les aules i per potenciar les carreres STEM entre els estudiants a través de la organització del Fòrum STEM.

Add Comment